FUNKČNÍ I NA VAŠEM
STÁVAJÍCÍM POČÍTAČI

Pokladní aplikace PROFIKASA je určena pro počítače s operačním systémem Windows 7.0 a vyšším. Pokud neplánujete pořízení nové pokladní sestavy, můžete pokladní aplikaci PROFIKASA provozovat i na vašem stávajícím počítači (pokud je vybaven požadovaným operačním systémem). Pro vytvoření kompletní pokladní sestavy lze k počítači jednotlivě dokoupit další komponenty, např. kvalitní tiskárnu účtenek EPSON TM-T20 nebo dotykový monitor 16“ ASUS VT168N. Ceny jednotlivých komponentů jsou uvedeny zde.

Přesto jako vhodnější řešení pro rutinní provoz doporučujeme pořízení nové pokladní sestavy PROFIKASA.

Cena

NA NOVÉ POKLADNÍ SESTAVĚ
PROFIKASA S GARANCÍ JISTOTY

Pokud se rozhodnete pro nové zařízení, poskytneme Vám pokladní komplet PROFIKASA (mini PC s Windows 10, dotyková obrazovka 16“ s pevným stojanem, tiskárna EPSON TM-T20, klávesnice, instalace v místě zákazníka) v ceně 14 990 Kč bez DPH. Komplet neobsahuje pokladní zásuvku a zákaznický displej, které můžete dokoupit. Podrobnější informace naleznete v ceníku zde.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ POKLADNY

Ovládání pokladny je velmi jednoduché, přirozené a intuitivní, navíc je na obrazovce trvale zobrazena nápověda. Uživatelské rozhraní je příjemné a návodné, zvládne jej obsluhovat každý, i bez školení. Uživatelské rozhraní je k dispozici také plně ve vietnamské verzi.

PLNÁ VERZE POKLADNÍ APLIKACE
PROFIKASA ZDARMA
A BEZ ZÁVAZKŮ

Nekupujte zajíce v pytli. Pro vyzkoušení a osvojení funkcí pokladny si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci pokladny PROFIKASA na Váš počítač. Plně funkční aplikaci pokladny včetně připojení k perifériím (tiskárna účtenek, zákaznický displej) můžete používat v ostrém provozu zdarma a bez závazků 50 dnů.

KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ Z KLÁVESNICE
I Z DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Pokladnu lze komfortně ovládat z počítačové klávesnice stejně jako z dotykové obrazovky. Ideálně můžete při obsluze pokladny kombinovat oba způsoby ovládání. Pokladnu lze používat i bez dotykové obrazovky.

OPTIMÁLNÍ VELIKOST OBRAZOVKY 16“

Velikost obrazovky 16″ je optimální pro přehledné zobrazení potřebných informací (prodejní položky zadané do účtenky, tlačítka s přednastaveným zbožím, obrázky zboží, apod.) při zachování kompaktního efektivního rozměru celé pokladní sestavy.

INSTALACE S PRŮVODCEM

Aplikaci pokladny si můžete stáhnout na Vaše zařízení z webových stránek profikasa.cz. Instalací Vás provede průvodce, takže nepotřebujete žádnou odbornou asistenci ani složitou “implementaci”. Pokud přesto budete potřebovat poradit, jsme pro Vás k dispozici na asistenční lince (INFOLINKA). Při použití nové pokladní sestavy je aplikace pokladny instalována v zařízení.

MARKOVÁNÍ KORUNOU
I SNÍMÁNÍ EAN KÓDU

Pokladnu lze využívat od nejjednoduššího režimu přímého markování finančních částek (obdobně jako na klasické tlačítkové registrační pokladně) až po snímání čárových kódů zboží s dosazováním ceny z uloženého ceníku. Oba režimy lze používat i současně, kdy část zboží na prodejně je zařazena do prodejního ceníku (snímá se čtečkou EAN kódu) a část zboží je označena nalepovacími cenovkami (markuje se finanční hodnota).

PRÁCE S OBALY

Při markování finanční částky do prodejního dokladu lze jedním tlačítkem přidat obal, prodejní položka se automaticky rozpadne na řádek zboží a řádek obalu (z důvodu jiné sazby DPH) – odpadá pracné markování obalu jako samostatné prodejní položky nebo nutnost “přednastavování” obalů ke zboží (které je však možné).

ZADÁVÁNÍ VÁHOVÝCH JEDNOTEK / PŘIPOJENÍ VAH

Pokladna je vybavena tlačítky, která umožňují přímé zadávání množství zboží ve váhových jednotkách (gramy a dekagramy), na které lze následně aplikovat jednotkovou prodejní cenu za 1kg zboží. Pokladnu lze také propojit s váhami, které jsou součástí naší nabídky. Hodnota hmotnosti se potom přenáší z vah do pokladny automaticky, naopak jednotková cena zboží za 1 kg se může přenášet z pokladny do vah.

ÚSPORA PRACNOSTI

Vzhledem k počtu zákazníků, které je třeba obsloužit v potravinářském maloobchodě, je aplikace pokladny optimalizována na počet “kliků” potřebných k zadání položek zboží do prodejního dokladu. Výsledkem je úspora min. 30% času při tvorbě pokladního dokladu oproti ostatním systémům i klasickým tlačítkovým registračním pokladnám.

Sdílení

REŽIM SAMOUČENÍ

Pokladna je vybavena režimem samoučení, kdy při sejmutí čárového kódu nového zboží při prodeji a po následném zadání ceny, je automaticky založena položka do prodejního ceníku pokladny pro další použití, včetně hodnoty obalu a sazby DPH.

Sdílení

TISKOVÉ SESTAVY „X“ A „Z“

Pokladna je vybavena standardními sestavami denní závěrky „X“ s obraty a zůstatky i měsíční závěrky „Z“ s částkami DPH, které lze zobrazit na obrazovce pokladny i exportovat a uložit do sestavy ve formátu XLS pro další zpracování.

POUŽÍVÁNÍ JEDNÉ POKLADNY VÍCE PROVOZOVNAMI

Jednu instalaci pokladní aplikace PROFIKASA lze používat současně pro více provozoven, tj. pro více fiskalizačních subjektů (s různými IČ). Stejně tak lze používat více pokladen v rámci jedné provozovny. V obou případech je zachována možnost používání společného prodejního ceníku a společných nastavení pokladny.

DOSTUPNOST KATALOGU

Bez ohledu na členství provozovny v maloobchodní síti nebo na dodávajícím velkoobchodu má každý (i nezávislý) provozovatel pokladny PROFIKASA k dispozici trvale aktualizovaný katalog zboží nejvýznamnějších tuzemských dodavatelů potravin. Pokladnu lze však používat i bez centrálního katalogu zboží, uživatel může vytvářet vlastní katalog zboží nebo markovat pouze finanční hodnoty.

KVALITA KATALOGU

Katalog obsahuje pro každou položku zboží mimo jiné: zbožíznalecký název zboží, název výrobce (značku), EAN kód, zatřídění do třídícího stromu, klíčová slova charakterizující výrobek (pro vyhledávání) a obrázek výrobku.

AKTUALIZACE KATALOGU

Katalog je prostřednictvím webové služby trvale aktualizován, aby vždy obsahoval výrobky, které jsou v aktuální nabídce výrobců a dodavatelů. Katalog se v zařízení pokladny aktualizuje při připojení k internetu, s optimalizací na minimální objem přenášených dat.

Rozsah katalogu

ROZSAH KATALOGU

Katalog obsahuje výrobky smluvních dodavatelů velkoobchodů ČEPOS, celkem cca 40 tis. položek zboží.

Uložení katalogu

ULOŽENÍ KATALOGU

Databáze katalogu zboží je fyzicky uložena přímo v zařízení pokladny (v počítači), proto je vyhledávání v katalogu velmi rychlé a komfortní i bez připojení k internetu.

POKLADNA JE PLNĚ FUNKČNÍ
I BEZ WEBOVÉHO PORTÁLU

Pokladnu lze využívat v plném rozsahu i bez služeb webového portálu, včetně zakládání vlastních položek zboží i tvorby prodejního ceníku přímo na pokladně. Webový portál poskytuje další rozšiřující služby, jako podporu cenotvorby prodejních základních i akčních ceníků, komfortní správu vlastního katalogu zboží i tvorbu regálových cenovek.

SPRÁVA VLASTNÍHO KATALOGU ZBOŽÍ

Webový portál umožňuje prostřednictvím internetového prohlížeče komfortněji zakládat a spravovat vlastní položky zboží a získávat další produktové údaje z centrálního katalogu zboží (např. zákonem požadované údaje na cenovky).

VYTVÁŘENÍ A TISK
REGÁLOVÝCH CENOVEK

Webový portál umožňuje vytvářet a tisknout regálové cenovky s údaji potřebnými dle zákona, v různých velikostních a grafických variantách.

PODPORA CENOTVORBY PRODEJNÍCH ZÁKLADNÍCH I AKČNÍCH CENÍKŮ

Webový portál umožňuje komfortněji vytvářet a ukládat prodejní ceníky. Provozovnám ve vybraných MO sítích poskytuje další podporu ve formě akčních MO ceníků centrálních akcí a nákupních ceníků od dodavatelů včetně doporučených prodejních MO cen.

STATISTIKA PRODEJŮ

Webový portál umožňuje vytvářet sumární i položkové statistiky prodejů za zvolené období a vyhodnocovat je na základě zvolených podmínek.