Lệ phí từ 1.1.2018:

Phí hàng tháng từ 1.1.2018  
Phần mềm Profikasa Một phần của nó Giá cơ bản Giá trợ cấp
Phần mềm Profikasa duy trì và phát triển – sử dụng phần mềm Profikasa
– sửa lỗi, phát triển ổn định
– mở rộng các tính năng
– điều chỉnh theo luật
– cập nhật bao gồm hướng dẫn
199 Kč 99 Kč *) **)
Cung cấp dịch vụ – tổng đài mỗi ngày từ 7:00 đến 20:00 (tư vấn có tính phí)
– cho mượn máy tính trong thời gian sửa chữa bảo hành
– cập nhật danh mục hàng hoá (khoảng 35 nghìn mặt hàng) Tiếp nhận thanh toán bằng thẻ giá VIP.
Trang tồng Profikasa Một phần của nó Giá cơ bản Giá trợ cấp
– trang tồng Profikasa
– phát triển mở rộng
– tạo giá tự động điều chỉnh giá lúc bắt đầu và kết thúc giảm giá
– in bảng giá tất cả các kích thước
– thống kê kế toán thuế kinh doanh
– kiểm soát nhiều cửa hàng
– sử dụng trang tồng Profikasa, sửa lỗi
– phát triển ổn định
– mở rộng các tính năng
– điều chỉnh theo luật
– cập nhật bao gồm hướng dẫn
200 Kč 100 Kč *)
 1 Kč **)
– cung cấp dịch vụ – nhập khẩu giá hành động BALA
*) khách hàng bán buôn ČEPOS
**) mạng lưới bán lẻ BALA và BRNĚNKA