Lệ phí từ 1.1.2019:

DANH SÁCH GIÁ PROFIKASA od 1. 1. 2019
giá chưa bao gồm DPH, trong 1 tháng, trong vòng 1 cơ sở
Phần mềm Profikasa
Ứng dụng cục bộ
CƠ BẢN GIÁ
một máy
Giá trợ cấp
một máy
Giá máy thứ hai
và hơn nữa
Phần mềm Profikasa duy trì và phát triển

 • – sử dụng phần mềm Profikasa
 • – sửa lỗi, phát triển ổn định
 • – mở rộng các tính năng
 • – điều chỉnh theo luật
 • – cập nhật bao gồm hướng dẫn
269 Kč 169 Kč *) **) 99 Kč
Cung cấp dịch vụ

 • – tổng đài mỗi ngày từ 8:00 đến 17:00 – 30 phút một tháng
 • – cho mượn máy tính trong thời gian sửa chữa bảo hành
 • – cập nhật danh mục hàng hoá (khoảng 35 nghìn mặt hàng)
 • – Tiếp nhận thanh toán bằng thẻ giá VIP.
Trang tồng Profikasa
WEBOVÝ PORTÁL “KATALOG A CENÍK” + LOKÁLNÍ APLIKACE “PK CENY”
CƠ BẢN GIÁ
1 cửa hàng
Giá trợ cấp
1 cửa hàng
Cung cấp dịch vụ

 • – trang tồng Profikasa
 • – phát triển mở rộng
 • – tạo giá tự động điều chỉnh giá lúc bắt đầu và kết thúc giảm giá
 • – in bảng giá tất cả các kích thước
 • – thống kê kế toán thuế kinh doanh
 • – kiểm soát nhiều cửa hàng
 

 • – sử dụng trang tồng Profikasa, sửa lỗi
 • – phát triển ổn định
 • – mở rộng các tính năng
 • – điều chỉnh theo luật
 • – cập nhật bao gồm hướng dẫn
199 Kč 1 Kč **)
Cung cấp dịch vụ

 • – nhập khẩu giá hành động BALA
PROFIKASA – hồ sơ quản lý kho GIÁ
1 cửa hàng
hồ sơ chứng khoán, đóng cửa chứng khoán, xác định giá trị hàng hóa

 • – báo cáo kế toán và thuế
399 Kč
lấy cổ phiếu

*) khách hàng bán buôn ČEPOS
**) mạng lưới bán lẻ BALA và BRNĚNKA và ESOMARKET