KLASICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

BEZ VELKÝCH INVESTIC A BEZ STAROSTÍ
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POKLADNY

DOSTUPNOST
Software pokladny je určen pro zařízení s operačním systémem Windows 7.0 a vyšším, proto lze využít i Váš stávající počítač, ke kterému lze dokoupit kvalitní tiskárnu účtenek EPSON TM-T20 (v ceně 3.490 Kč bez DPH), případně další komponenty (dotyková obrazovka v ceně 3.620 Kč bez DPH).

Jedná se o specifická zařízení, která budou dovezena ze zahraničí, jejich dostupnost proto závisí na dostatečném předzásobení prodejců.

UŽITNÁ HODNOTA
Pokud se rozhodnete pro nové zařízení, poskytneme Vám pokladní komplet PROFIKASA (mini PC s Windows 10, dotyková obrazovka 16“ s pevným stojanem, tiskárna EPSON TM-T20, klávesnice, čtečka EAN, instalace v místě zákazníka).

Velmi malý pracovní displej, méně kvalitní integrovaná tiskárna.

CENA
Cena celého nového kompletu v uvedené konfiguraci je 14 990 Kč bez DPH (nezahrnuje pokladní zásuvku a zákaznický displej, které lze dokoupit).

Záleží na “robustnosti” zařízení, počtu PLU, apod.

SNADNÁ OBSLUHA I BEZ ŠKOLENÍ

OVLÁDÁNÍ POKLADNY
Ovládání pokladny je intuitivní, na obrazovce je trvale zobrazena nápověda, uživatelské rozhraní je příjemné a návodné, zvládne jej obsluhovat každý, i bez školení.

Ovládání klasické registrační pokladny je pro mnoho uživatelů blízké z předchozí praxe, i když není optimální ani efektivní.

OPTIMALIZOVÁNO PRO DOTYKOVOU OBRAZOVKU I KLÁVESNICI
Pokladnu lze ovládat z dotykové obrazovky a stejně komfortně i z hardwarové klávesnice, takže si vystačíte i s klasickou nedotykovou obrazovkou. Nebo můžete při obsluze pokladny kombinovat oba způsoby.

Pouze hardwarová klávesnice.

OBRAZOVKA
Obrazovka o velikosti 16″ umožňuje přehledné zobrazení prodejních položek zadaných do účtenky, poskytuje dostatek prostoru na množství tlačítek s přednastaveným zbožím, v případě používání katalogu také na zobrazení obrázku zboží a dalších údajů.

Velmi malý pracovní displej.

INSTALACE
Instalací aplikace pokladny (pokud ji provádíte na vaše zařízení) Vás provede průvodce, takže nepotřebujete žádnou odbornou asistenci ani složitou “implementaci”. Pokud přesto budete potřebovat poradit, jsme pro Vás k dispozici na asistenční lince. Při použití nového zařízení, je aplikace pokladny předinstalována v zařízení.

Aplikace je plně integrována v zařízení.

PLNÁ VERZE NA ZKOUŠKU ZDARMA
Plně funkční aplikaci pokladny včetně připojení k perifériím (tiskárna účtenek, zákaznický displej) lze používat v ostrém provozu zdarma a bez závazků, v režimu včetně hlášení EET.

Není k dispozici.

SPECIALIZOVÁNO PRO POTRAVINÁŘSKÝ MALOOBCHOD – CHYTRÁ ŘEŠENÍ

MARKOVÁNÍ KORUNOU I SNÍMÁNÍ EAN KÓDU
Pokladnu lze využívat od nejjednoduššího režimu přímého markování finančních částek až po snímání čárových kódů zboží s dosazováním ceny z ceníku, a to i současně, kdy část zboží na prodejně je v prodejním ceníku a část zboží není.

Ceník s EAN kódy a prodejní cenou lze do některých pokladen nahrát z pamětového zařízení.

PRÁCE s OBALY
Při markování finanční částky lze jedním tlačítkem přidat obal, prodejní položka se automaticky rozpadne na řádek zboží a řádek obalu (z důvodu jiné sazby DPH) – odpadá pracné markování obalu jako další prodejní položky nebo nutnost “přednastavování” obalů ke zboží.

Není k dispozici.

ÚSPORA PRACNOSTI
Vzhledem k počtu zákazníků, které je třeba obsloužit v potravinářském maloobchodě, je aplikace pokladny optimalizována na počet “kliků” potřebných k zadání položek zboží do dokladu, ve výsledku úspora min. 30% oproti ostatním systémům.

Není k dispozici.

SDÍLENÍ POKLADNY PROVOZOVNAMI
Jednu pokladní aplikaci lze používat pro více provozoven, stejně tak lze používat více pokladen v rámci jedné provozovny, v obou případech je zachována možnost používání společného prodejního ceníku a sdílení ostatních nastavení.

Není k dispozici.

SAMOUČENÍ
v režimu samoučení, při sejmutí čárového kódu nového zboží při prodeji a po následném zadání ceny, je automaticky založena položka do prodejního ceníku pokladny pro další použití, včetně hodnoty obalu a sazby DPH.

Není k dispozici.

KATALOG ZBOŽÍ PRO TVORBU PRODEJNÍHO CENÍKU

DOSTUPNOST KATALOGU
Bez ohledu na členství provozovny v maloobchodní síti nebo na dodávající velkoobchod má každý uživatel pokladny k dispozici katalog zboží nejvýznamnějších tuzemských dodavatelů. Pokladnu lze však používat i bez centrálního katalogu zboží, uživatel může vytvářet vlastní katalog zboží nebo markovat pouze finanční hodnotu.

Není k dispozici.

ROZSAH KATALOGU
Katalog obsahuje výrobky smluvních dodavatelů velkoobchodů ČEPOS a maloobchodní sítě BALA, celkem cca 35 tis. položek zboží.

Není k dispozici.

KVALITA KATALOGU
Katalog obsahuje pro každou položku zboží: strukturovaný název zboží, název výrobce, EAN kód, zatřídění do třídícího stromu, klíčová slova charakterizující výrobek (pro vyhledávání) a obrázek výrobku.

Není k dispozici.

ULOŽENÍ KATALOGU
Databáze katalogu zboží je fyzicky uložena přímo v zařízení pokladny (v počítači), proto je vyhledávání v katalogu při vytváření prodejního ceníku velmi rychlé a komfortní i bez kvalitního připojení k internetu.

Není k dispozici.

AKTUALIZACE KATALOGU
Katalog je soustavně aktualizován, aby obsahoval vždy výrobky, které jsou v aktuální nabídce výrobců a dodavatelů. Katalog se v zařízení pokladny aktualizuje při připojení k internetu, s optimalizací na minimální objem přenášených dat.

Není k dispozici.

SLUŽBY WEBOVÉHO PORTÁLU – OBEJDETE SE I BEZ NICH,
ALE PRO NĚKOHO SE HODÍ

POKLADNA JE PLNĚ FUNKČNÍ I BEZ WEBOVÉHO PORTÁLU
Pokladnu lze využívat v plném rozsahu i bez služeb webového portálu, včetně zakládání vlastních položek zboží i tvorby prodejního ceníku na pokladně. Webový portál poskytuje další dále popsané služby.

Nelze připojit k portálu.

SPRÁVA VLASTNÍHO KATALOGU ZBOŽÍ
Webový portál umožňuje prostřednictvím internetového prohlížeče komfortněji zakládat vlastní položky zboží a získávat další produktové údaje z centrálního katalogu zboží (např. zákonem požadované údaje na cenovky).

v některých pokladnách může existovat možnost připojení k jednoduché softwarové aplikaci, která umožní vytvoření ceníku a jeho nahrání do pokladny.

CENOTVORBA PRO PRODEJNÍ CENÍKY, AKČNÍ CENÍKY, DODAVATELSKÉ CENÍKY
Webový portál umožňuje komfortněji vytvářet a ukládat prodejní ceníky. Provozovnám ve vybraných MO sítích poskytuje portál další podporu ve formě akčních ceníků centrálních akcí a nákupních ceníků od dodavatelů včetně doporučených prodejních MO cen.

VYTVÁŘENÍ A TISK REGÁLOVÝCH CENOVEK
Webový portál umožňuje vytvářet a tisknout regálové cenovky s údaji potřebnými dle zákona, v různých variantách.

Není k dispozici.

STATISTIKA PRODEJŮ
Webový portál umožňuje vytvářet sumární i položkové statistiky prodejů za zvolené období a vyhodnocovat je na základě zvolených podmínek.

Není k dispozici.