Tabulka licenčních poplatků:

MĚSÍČNÍ POPLATKY PRO ROK 2018  
POKLADNÍ APLIKACE PROFIKASA OBSAHUJE ZÁKLADNÍ
CENA
DOTOVANÁ CENA
pokladní aplikace PROFIKASA
údržba a rozvoj 
– užívání pokladní aplikace PROFIKASA
– oprava chyb
– trvalý rozvoj a rozšiřování funkcionality
– garance souladu funkcionality a výstupů s platnou legislativou
– implementace aktualizovaných verzí včetně aktualizace informační báze (manuály)
199 Kč 99 Kč *) **)
poskytované služby – zajištění dostupnosti HOT-LINE 7 dnů v týdnu
7-18 hodin (realizované konzultace za poplatek)
– zapůjčení HW komponentů PROFIKASA po dobu záručních oprav zdarma
– služba aktualizace katalogu zboží cca 35 tis. potravinářských položek (nové a aktualizované položky)
– VIP sazby bankovních poplatků za akceptaci platebních karet (platební terminál)
PORTÁL PROFIKASA OBSAHUJE ZÁKLADNÍ
CENA
DOTOVANÁ CENA
portál PROFIKASA
údržba a rozvoj
– podpora cenotvorby včetně akčních ceníků s automatickým přeceněním na začátku a na konci akce, importy položek zboží a ceníků včetně akčních, tisk cenovek ve škále formátů, apod.
– účetní, daňové a obchodní statistiky
– řízení cen a položek zboží na více pokladnách provozovny nebo na více provozovnách
– užívání portálu PROFIKASA
– oprava chyb
– trvalý rozvoj a rozšiřování funkcionality
– garance souladu funkcionality a výstupů s platnou legislativou
– aktualizace informační báze (manuály)
200 Kč 100 Kč *)
 1 Kč **)
poskytované služby – služba automatického importu akčních cen BALA
*) Zákazníci velkoobchodů ČEPOS
**) MO sítě BALA a BRNĚNKA